STASE

MATA KULIAH JUMLAH SKS
KURIKULUM INTI

KURIKULUM INSTITUSIONAL

I Keperawatan Medikal Bedah 5 SKS 1 SKS
II Keperawatan Maternitas 3 SKS    SKS
III Keperawatan Jiwa 2 SKS 1 SKS
IV Manajemen Keperawatan 2 SKS 1 SKS
V Keperawatan Anak 2 SKS 1 SKS
VI Keperawatan Komunitas 2 SKS 4 SKS
VII Keperawatan Gerontik 2 SKS 2 SKS
VIII Keperawatan Keluarga 2 SKS 2 SKS
IX Keperawatan Gawat Darurat 2 SKS 2 SKS
Jumlah 22 SKS 14 SKS